Добра новина за пенсионерите: 30% по-високи пенсии донесе бонусът

Пенсионери

Увеличението на средната пенсия е със 113 лв.

В София тя стигна 615 лв., но в Разград е 419 лв.

Само 5-има се пенсионираха с първа категория труд

Бонусът от 50 лв. успя да вдигне със 113,41 лв. средната пенсия у нас, което е рекордно увеличение с над 30% на годишна база. През първите три месеца на 2021 г. средната пенсия е станала 509,39 лв. За същия период на миналата година, когато нямаше добавки за всички, тя беше 395,98 лв.

През 2019 г. увеличението е над три пъти по-малко – около 32 лв.

Това показва статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ).

Ако не се отчита бонусът от 50 лв., средната пенсия през март е била 459,47 лв. Това увеличение се дължи главно на вдигането на минималната пенсия от 250 на 300 лв. от 1 януари. Така общо увеличение е имало за 984 хил. души. 106 хил. обаче не са получили, защото техните реални пенсии са 300 лв.

Над 509 лв. средни пенсии получават в 7 области – София-град, София област, Перник, Бургас, Кюстендил, Варна и Стара Загора.

Най-високите пенсии традиционно се получават в София. (Виж средните размери по области в графиката долу.) В столицата средната достига 615,10 лв. през първите три месеца на годината, а увеличението е с над 128 лв. Най-бедни пък са пенсионерите в Разград, където получават 419,41 лв. При тях бонусът и вдигането на минималната пенсия пък са довели до ръст със 103,68 лв.

Под 450 лв. вземат в още четири области – Силистра, Кърджали, Търговище и Шумен. Година по-рано пък този праг са успели да минат само в София и Бургас, а във всички други 26 области са получавали много по-малко.

907 448 души взимат до 300 лв.

Тук не е включен бонусът и други пенсии и добавки. Между 600 и 700 лв. пък получават 93 312 пенсионери, а между 1000 и 1440 лв. – над 86 хил. души.

Мъжете продължават да вземат с над 100 лв. средно по-високи пенсии от жените – 558,81 лв. спрямо 465,08 лв. Инвалидите пък взимат 369,11 лв., докато пенсионерите под пагон – 868,02 лв. При пенсионираните военни и полицаи разликата между мъжете и жените е още по-голяма. Така бивш служител на силовите ведомства получава средно 883,84 лв., докато жените – 673,59 лв.

Продължава тенденцията все по-малко хора да успяват да се пенсионират.

През първите три месеца на тази година новите пенсионери са 19 372, като от тях 12 860 са успели да се пенсионират с осигурителен стаж и възраст. Първа пенсия пък е била за 13 хил. души. Оттях над 1375 души са предпочели ранна, но намалена до живот пенсия. На тях не са им стигали средно 10,2 месеца

Едва петима са новите пенсионери при условията на първа категория труд. От общо 1,559 млн. лични пенсии към първите три месеца на 2021 г. едва 1,1%, или 17 429, са за тази категория. В нея попадат миньорите, водолазите, пилотите, парашутистите и др. 40 466 души пък са пенсионерите, които са успели да покрият условията за втора категория, като новите са 23-ма. Тук са шофьорите на автобуси, ватманите, работниците, които работят с опасни химикали, и др. Половината от пенсионерите пък имат стаж само в най-ниската – трета категория труд. Със смесен са 731 661 души.

6159 пък са новите пенсионери с инвалидни пенсии. Всеки трети е имал ТЕЛК между 50 и 71%. Общо инвалидните пенсии са намалели с над 17 хил. и към 31 март те са 429 242.