Лена сменила Кирил Петков в „Панорама“! Партиен лидер обясни причината – пак счупени бутилки и маси

7 Dni Sofia30.03.2024
Ìèíèñòåðñêè ñúâåò - çàñåäàíèå

От Фейсбук профила на бившия лидер на СДС Борис Марков

Защо лена била в Панорама, защо са я поканили питат всички.

Е не е ли ясно защо?!

Ако не я поканят ще отиде Кирчо и ще счупи всички маси в телевизията, ако има бутилки и тях.

То е пределно ясно защо я канят, страх ги е за мебелите в студиата.