Общински бяс срещу Терзиев, отваря път към големите подкупи: Ако неговата заплата ще е левче, нашата ще стане 63 стотинки!

payimage-606512

От Фейсбук профила на общинския съветник от ГЕРБ/СДС Димитър Вучев

Васил Терзиев поиска 1 лв. заплата като кмет на Столична община. Силна заявка, нали? Чухме го няколко пъти от него в кампанията. Тогава можеше да се приеме както за малка щипка популизъм, така и за непознаване на законовата уредба. Но, хайде, да не сме повече католици от Папата – в предизборна обстановка почти всички говорят щуротии.

В първия си работен ден новият кмет направи същата заявка – да взима месечно възнаграждание от 1 лв: „Аз няма по никакъв начин да се възползвам от публична дейност (?!). Няма да крада хората“. (точен цитат).

Бърз скок до Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според него размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90% от това на кмета на общината (чл. 26). Общинските съветници пък не може да взимат повече от 70% от брутната работна заплата на председателя за съответния месец (чл. 34).

И сега само си го представете – една цяла институция, в която всички избрани политици взимат месечни заплати от съответно 1 лв (кмет), 0,90 лв (председател на общински съвет) и 0,63 лв (общински съветници).

Няколко въпроси изникват. Ако кметът на града е милионер, който няма нужда „да се възползва от публична дейност“, такава ли е ситуацията с хората от екипа му? Мислите ли, че при заплата от 0,63 лв. нито един общински съветник не би се изкушил да потърси, така да го наречем, допълнително материално стимулиране? Ще пазим ли всички ние, 61 съветници, интересите на гражданите на Столична община, както се заклехме дружно при първата сесия?

Кампанията приключи, градът не е фирма и има нужда от малко по-сериозно отношение.