В България работа има, няма кой да я върши, констатира министър, ще връща социална България

иванка-шалапатова.

Още миналата година целият Министерски съвет под лидерството на премиера Николай Денков обърнахме сериозно внимание на въпроса с липсата на компетентна работна ръка. Това каза пред журналисти в Благоевград министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

„Установихме, че въпреки, че в България има добро законодателство, на практика реализирането му е предизвикателство, както и координацията между всички институции – Външно министерство, МВР, социално министерство, министерство на образованието и науката и всички останали, свързани с икономическото развитие. Моята задача като министър е преди всичко да дам приоритет на българските граждани да бъдат успешни на пазара на труда, именно затова инвестираме изключително сериозен ресурс и по Плана за възстановяване и развитие, и по Програмата за развитие на човешките ресурси. Целта е 500 хил. души да получат безплатен достъп до обучения, които са свързани с квалификация, преквалификация и дигитални компетенции, защото това е изключително важно. Тоест моят приоритет е първо да бъда партньор на хората на българския пазар на труда, в същото време мой приоритет е да чувам бизнеса“, каза още тя.

Министър Шалапатова отбеляза, че в разговори с работодателските организации, те са споделили, че дори в момента около 300 хил. души не достигат на пазара на труда.

„Тогава, когато този капитал не е наличен в момента, а бизнеса има нужда от него, ние съответно трябва да бъдем партньори, така че тук реализираме политика за трудова миграция на компетентна работна сила. Тоест за нас не е важно България да е дестинация на ниско платен труд, България заслужава да бъде локация на компетентни хора, които да допринасят за нашето икономическо развитие“, подчерта социалният министър.

Поводът за визитата на министър Шалапатова в Благоевград е участие в дискусия „Отживелица ли е социалната държава“, която се провежда в Американския университет. По темата тя заяви:

„Моята нагласа е, че колкото студентите ще получат от мен, толкова и аз ще получа от тях, защото всеки лидер знае, че е много по-успешен, когато се запознава и общува с по-умни хора, а аз вярвам, че в лицето на младите студенти има много добри идеи за бъдещото на България. Моята цел е да ги чуя и всички идеи да бъдат взети под предвид от моя екип в политическия кабинет“.

Министър Шалапатова допълни, че социалната държава не е отживелица.

„Особено след COVID пандемията всички си даваме сметка, че най-важното – това е живота, здравето и хармоничните отношения между нас, хората. Ние живеем в една все по-дигитализираща се среда, общуването става все повече чрез дигиталните технологии и забравяме човешкото общество. Затова единственият начин България да бъде още по-красивото място за децата и младите хора, това е да я направим още по-социална, а това става, когато младите хора участват в дизайна на политиките, когато гласът на младите хора влиза в решенията, които ние ще вземем за тяхното бъдеще, което всъщност е сегашното настояще“, поясни тя.