Сензационно видео за зануляването на София шета из фейсбук, хиляди го споделят

7 Dni Sofia25.01.2024
1

От Фейсбук профила на Станислав Петрунов

Резултатите не закъсняват!

Стопанисване – 0

Контрол – 0

Поддръжка – 0

Само за три месеца, успяхте да занулите обещанията си! Спаси София Столична община – район „Възраждане“