ГРЪМ! ВМРО: В НС да се правят тестове за алкохол и наркотици! Внасяме искане за промяна в правилника

Карлос Контрера

„В НС трябва да се правят тестове за алкохол и наркотици. Предложението е внесено в деловодството с искане за промяна в правилника за дейността на парламента“, пишат от ВМРО.

Мярката се явява крайно наложителна поради засилващите се всеобщи съмнения, че народни представители вземат решения, участват в заседания, изказват се и гласуват под въздействието на вещества, които променят поведението и реакциите им, мотивира предложението си председателят на групата общински съветници в СОС Карлос Контрера.

Темата с тестовете за алкохол, наркотици и техните аналози стана особено актуална след масовите проверки на шофьорите, които показаха притеснително висок процент на положителни проби. В момента тече акция и сред служителите на МВР, като това се предвижда да стане задължителна мярка с промяна на вътрешните правила на министерството от 2023 г.

„В тази връзка е особено важно най-висшият орган в държавното управление да провежда своите заседания в условията на пълна (физическа и психическа) адекватност на своите членове. Именно поради зачестилите напоследък неадекватни изказвания, поведение и реакции, някои от които на границата на девиантното поведение, психическите разстройства и крайната превъзбуда смятам, че е добре Народното събрание преди всяко заседание да осигури възможност за тестване на народните представители за употреба на алкохол и наркотични вещества и техните аналози“, пише в мотивите си Контрера и допълва:

„Изключително важно е насред тази епидемия от пияни и дрогирани водачи на МПС Народното събрание като висша държавна институция и върховен орган в Република България да даде ясен и еднозначен знак, че не толерира под никаква форма употребата на наркотични или упойващи вещества, особено по време на своята работа. За улеснение на работата на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание общинският съветник от ВМРО е изготвил и конкретни текстове, които да залегнат в него.

Чл. 42, ал. 4. Преди всяко заседание народните представители дават проба за употреба на алкохол и наркотични вещества или техни аналози.

Ал. 5. Редът, начинът по организацията на тестването по ал. 4 се определят със заповед на Председателя на Народното събрание.

Ал. 6. Разходите за тестването по ал. 4 са за сметка на бюджета на Народното събрание.

Във връзка с предложената поправка в чл. 42 предлагам и да бъде допълнено като основание за санкциониране на народен представител в Раздел III „Парламентарно поведение“ текст, както следва:

Чл. 152, ал. 3. (нова) Народен представител, за когото е установено употреба на алкохол или наркотични вещества и техните аналози по реда на чл. 42 се отстранява от заседание по реда на чл. 153.“

Писмото си Карлос Контрера е адресирал и до председателя на 48-ото НС Вежди Рашидов.