Ваня Григорова яхна метлатата, разкри заплатите в метрото: Защо, бе!?

Ваня Григорова

„В общинското транспортно дружество „Метрополитен“ ЕАД назрява социален конфликт“, предупреждава общинският съвтеник от БСП Ваня Григорова. Тя добави, че в това предприятие съществуват драстични разминавания в заплащането за една и съща длъжност, като голяма част от работещите са ощетени.

„Ние, от Местна коалиция „БСП за България“ подкрепяхме и продължаваме да подкрепяме исканията на работещите в градския транспорт за увеличение на средствата за техните трудови възнаграждения с 30%. След проведени поредица срещи, преди 2 седмици беше подписано споразумение за 15% ръст на фонд „Работна заплата“ в дружествата“, припомни Ваня Григорова. – Но изрично, по настояване на синдикалните организации, беше записано, че разпределението на средствата ще бъде направено така, че да спомогне за намаляване на дефицита на кадри в обществения транспорт на столицата“.

Тя добави, че докато в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД вече има постигнат консенсус за справедливо разпределение на средствата, то в „Метрополитен“ ЕАД назрява социален конфликт.

„В предприятието има драстични разминавания в заплащането за една и съща длъжност, като голяма част от работещите са ощетени. Почти половината от машинистите например са със заплати до 2000 лв., като немалка част от тях получават около 1600 лв., докато най-високите възнаграждения стигат до 2600 лв., заяви тя. – Инженер механиците с под 1700 лв. основно възнаграждение са 54% от всички, във високата скала са специалисти със заплати 2100-2300 лв. Подобни разлики се наблюдават при почти всички длъжности.

Дебело подчертаваме, че става дума за основните възнаграждения на транспортните работници, които полагат еднакъв труд, при един и същи условия и една и съща продължителност на трудовия стаж. В случай, че работниците на една и съща длъжност имат различен професионален опит и трудов стаж, това се отразява през допълнителни трудови възнаграждения. Основното обаче трябва да бъде еднакво. То е база за надграждане“, казва още Григорова.

Тя беше категорична, че средствата, които ще бъдат осигурени и то не за сметка на допълнително задлъжняване на общинските дружества, следва да гарантират намаление на тежките диспропорции в основните заплати на заетите.

„Равно заплащане за равен труд е основен принцип, чиято философия следва както Международната организация на труда, така и Европейският съюз. Този принцип трябва да бъде спазван най-строго в общинските и държавните предприятия, които следва да бъдат пример за останалите работодатели, заяви тя. – Различно основно възнаграждение за един и същ труд в рамките на едно предприятие е дискриминация спрямо работника с по-ниската заплата. Знаем за дела, заведени в Комисията за защита от дискриминация, в които са осъдени точно такива практики. Няма да позволим с публичен ресурс да се усилват още повече диспропорциите в общинските предприятия и това да доведе до съдебни искове. В случай, че увеличението на заплатите в общинските транспортни дружества бъде направено с еднакъв процент за всички работещи, това ще увеличи, няма да намали неравенствата“, допълва още тя.