Само в 7DniSofia.bg

От нея ревеше Киро, но сега Лена направо вие! Навряха я в… квартирата за платен секс

Ìèíèñòåðñêè ñúâåò - çàñåäàíèå

Лена е голяма йориска, най-по-по голяма; работила е във фамозна адвокатска кантора, захранвана с държавни средства от министрите Николай Денков и Радостин Василев, докато Кирил беше премиер, а тя негов началник.

Лена пита по Нова: защо чак на третия ден, след убийството на Мартин Божанов – Марто Нотариуса, полицаи влизат в клуб SS, където той се е подвизавал, а магистрати са имали членски карти.

Защото, Лена, макар законите в България да нямат никаква стойност за прелюбодейците от Airbnb квартирата, в тази страна има, все пак, правила, които трябва да се спазват.

Полицията може да влезе в частен имот само след съдебно решение, в присъствието на собственика. Както е станало снощи.

✒️СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА