Трамвайните релси стават паркинг в “Надежда”

Паркинг до съдебната палата

Въпреки че през годините имаше идеи за възстановяване на трамвайното трасе по ул. “Христо Силянов” и ул.”Царевец” в ж.к. “Надежда”, в крайна сметка Столичната община обяви търг за премахването на релсите. На мястото на старата трамвайна линията ще се обособи паркинг.

За трансформирането му в паркинг и изграждане на съответното улично осветление бяха предвидени цели 2.5 млн. лева. Колосалната за начинанието сума очаквано предизвика огромен интерес и в конкурса се включиха цели 34 фирми.

Важно е да се отбележи, че самата процедура бе разделена на 4 обособени позиции – за демонтаж и транспорт на релсите (1 950 000 лв.), за изграждане на улично осветление (312 000 лв.), за упражняване на строителен надзор (36 240 лв.) и за инвеститорски контрол (36 240 лв.). За най-съществената част – премахването на релсите, имаше общо 8 кандидати, но половината въобще не бяха допуснати до крайното класиране. Така общата сума за изпълнението на проекта възлиза на 1 646 325 лв., което е с 850 хил. по-малко от прогнозния бюджет. Според разчетите след извършването на ремонта ще бъдат осигурени 157 паркоместа, от които 7 броя, или 4.4% ще са за инвалиди.