Само в 7DniSofia.bg

Етикет: закрила

baby-3109433__340-1.jpg

Отново се регистрират сигнали за просещи деца в столицата на Националната телефонна линия за деца 116 111. Само за тази седмица са регистрирани два такива. Сигналите се предават с бърза връзка към отдел „Закрила на детето“, който отговаря за територията, където са забелязани децата, както и към групата „Мобилна работа с деца в риск“ за […]

computer-3233754__340.jpg

Отчита се, че подаването на данни от вътрешни източници за нарушения има силно въздействие при разкриването на нередности, както в случаите с „Панамските досиета“, данъчните похвати на Люксембург, подправянето на данните за дизеловите двигатели, злоупотребите на „Кембридж аналитика“, предаде Focus. ЕК предлага в дружествата с над 50 служители или с годишен оборот от над 10 […]