Само в 7DniSofia.bg

Стратегическа новина от АПИ за бъдещето на Северозапада, хиляди шофьорите я чакат от години

Магистрала път

До 15 февруари 2024 г. се приемат оферти в обявената обществена поръчка за изработването на разширен идеен проект, пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план за скоростен път Монтана – София с тунел под Петрохан.

Приблизителната дължина на участъка е 82 км, а проектната скорост – 120 км/ч. Индикативната стойност на обществената поръчка за проектиране е 6 666 666,67 лв. без ДДС. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Избраният изпълнител ще трябва да изготви разширения идеен проект на трасе, което да свърже обхода на Монтана и Софийския околовръстен път. Новото трасе ще трябва да бъде съобразено с проекта за изграждане на скоростен път Монтана – Враца и автомагистрала „Европа“.

Необходимо е при разработването на идейния проект да се избягва преминаването през защитени зони и територии и да се спазват всички изисквания в Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Срокът за изпълнение на поръчката е 365 календарни дни.

Скоростният път Монтана – София, с тунел под прохода „Петрохан“, е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението на път II-81 София – Петрохан – Берковица – Монтана – Лом е най-краткото трасе, но в момента времето за пътуване значително се увеличава заради преминаването през старопланинския проход „Петрохан“.

През зимата поради планинския релеф и при влошаване на метеорологичните условия се налага ограничаване на движението, което натоварва трафика по алтернативните пътни артерии.

През годините проектът е разглеждан, но окончателното проектно решение не е одобрено. В края на 80-те години на 20-и век са извършвани проучвания, които са имали за цел изследване на икономическата целесъобразност на проект за подобряване на трасето на път II-81 София – Монтана.

През 2020 г. е изработено прединвестиционно проучване за направлението Монтана – София с тунел под прохода „Петрохан“. Подготвени са три вариантни решения за подобряване на трасето на път II-81 с изграждане на тунел. Поради наличието на защитени зони и местности и засягането им от вариантните трасета процедурите по ОВОС са прекратени с цел търсене на по-добро проектно решение.​

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка и за изработването на разширен идеен проект, с пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план – парцеларен план за модернизацията на пътя Монтана – Враца, с приблизителна дължина 29 км, и удвояване на настоящия обход на Враца.

Срокът за подаване на офертите е до 22 януари 2024 г. Обществена поръчка е в две обособени позиции. Индикативната й стойност е 2 208 333,33 лв. без ДДС.

В първата обособена позиция е участъкът от път I-1 между Монтана и Враца /от 111-и км до 140-и км/. Идейният проект трябва да включва участъка между обходите на Монтана и Враца.

Целта е с модернизацията на трасето и изграждането на нов, по-широк път да се повиши безопасността на движение, да се намали броят на произшествията, да се увеличи скоростта на движение, да намалеят задръстванията и замърсяването на околната среда. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни.

Втората обособена позиция е за разработването на идеен проект за удвояване на обходния път на Враца, с приблизителна дължина 15 км. Целта на проекта е проучване на възможните технически решения за изграждане на второ пътно платно, чрез максимално използване на съществуващия път. Срокът за изпълнение на поръчката за проектиране е 150 календарни дни.

С реализиране на проектите в Северозападна България ще се подобри транспортната свързаност в региона, ще се повиши безопасността на движение и ще се разтовари трафика по първокласния път I-1, по който преминава основният трафик от Дунав мост при Видин към столицата, граничните пунктове с Гърция, Сърбия и останалата част от републиканската пътна мрежа.