Само в 7DniSofia.bg

Новите депутати стартират с 6381 лв., вижте колко са ни „скъпи“ министрите, президентът и премиерът

Пленарна зала, парламент

Минималната заплата ще стане над 900 лв. от началото на 2024 г. Причината за това е новата формула за определяне на минималните възнаграждения в страната, която беше гласувана в последните работни дни на 48-то Народно събрание.

Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година трябва да бъде определена в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Средната заплата за декември е 1947 лв., обявиха от НСИ. За последните две тримесечия на миналата година средната заплата в страната е 1811 лв., показват данните на националната статистика. През първите две тримесечия на настоящата година средната заплата едва ли ще бъде по-ниска като се има предвид повишаването на цените и натискът на синдикатите за вдигане на възнагражденията в предприятията. Освен това минималната заплата от началото на годината беше повишена от 710 лв. на 780 лв., което също допринася за увеличението на средната заплата.

Традиционно най-високи са възнагражденията през декември заради раздаваните коледни бонуси. Обикновено през януари и февруари средната заплата е по-ниска отколкото през декември. Но след това възнагражденията продължават да растат и до юни средната заплата е над нивото от декември на предходната година. Ако новият парламент след изборите не направи промени в Кодекса за труда, минималната заплата за 2024 г. със сигурност ще бъде над 900 лв.

Средната заплата за декември е 1947 лв., като за година нараства с 16,2%, или с 271 лв., показват данните на НСИ. Въпреки този голям ръст хората в страната като цяло са обеднели, защото инфлацията за миналата година е по-висока – 16,9%. Всеки човек усеща инфлацията различно, защото увеличение на заплатите има във всички сектори на икономиката, но в някои е по-голямо, а в други по-малко. Освен това дори в един и същи сектор в някои фирми са увеличили заплатите значително, а в други няма промяна.

Най-голям е ръстът на заплатите през миналата година в селското стопанство – с 33,5%, показват данните на НСИ.

Повишението на възнагражденията в сектора е средно с 373 лв. за година. Това е резултат от рекордното поскъпване на храните. Въпреки това заплатите в селското, горското и рибното стопанство през декември са средно 1486 лв., което е доста под средната заплата в страната.

На второ място по ръст са възнагражденията е сектора “Операции с недвижими имоти” – с 23,9% за година, или с 339 лв. В резултат в сектора взимат средно по 1760 лв. На трето място по увеличение на възнагражденията през миналата година е секторът “Производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Повишението на заплатите в сектора е средно с 21,2% или с 570 лв. Това огромно увеличение е резултат от рекордното поскъпване на тока и газа през миналата година. В резултат заетите в сектора може да се похвалят, че взимат средно по 3265 лв. на месец. Това ги нарежда на второ място по високи заплати след програмистите.

На първо място по високи заплати традиционно са заетите в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и ИТ специалистите. През декември те са получили средно по 4669 лв. Възнагражденията в сектора за година са нараснали с 15,6%, или с 631 лв., показват данните на НСИ.

На трето място по най-високи възнаграждения са заетите в сектора “Финансови и застрахователни дейности”, където взимат средно по 3122 лв. За година заплатите в сектора са нараснали средно с 20%, или с 520 лв. Възнагражденията за работещите в сектора обаче не са вдигнати с еднакъв процент за всички. Голяма част от хората нямат увеличение на заплатите, а за други ръстът е значителен.

На четвърто място по най-високи заплати се нареждат работещите в сектора “Професионални дейности и научни изследвания” с 2645 лв. на месец. А топ пет се допълва от сектора “Добивна промишленост”, където получават средно по 2572 лв.

Традиционно най-ниски са заплатите в сектора “Хотелиерство и ресторантьорство”, където през декември са получили средно по 1124 лв.

Новите депутати започват с 6381 лв.

Министрите ще взимат по 8295 лв.
12 762 лв. за президента, заплатата на премиера става 9890 лв.

Министрите от служебното правителство ще имат основна заплата от 8295 лв. Техните възнаграждения се определят по формула според заплатите в обществения сектор. През декември средната заплата на заетите в обществения сектор е 2127 лв., а в частния – 1887 лв., обявиха от НСИ.

В предишния парламент основната заплата на депутатите се определяше като трикратния размер на средната заплата в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. Това означава, че новите депутати след изборите на 2 април ще започнат работата си с основна заплата в размер на 6381 лв., която ще взимат докато излязат данните на НСИ за заплатите за месец март. А след изборите депутатите ще трябва да решат дали досегашната формула за определяне на заплатите им да остане в сила.