Образователният министър Денков пощуря! Масово уволнява професори и доценти

николай денков

Масово уволнение на професори и доценти предстои заради промени на правилата за атестиране и новите стандарти за наука (наукометрични изисквания), предупредиха преподаватели от цялата страна, съобщава ,,Труд“. Те прогнозираха, че реформата ще остави много учени без работа и ще доведе до физическа загуба на мнозина, чийто живот е бил посветен на науката. Под претекст, “повишаване качеството на обучение”, просветният министър Николай Денков се опитва да наложи своята отхвърлена реформа за сливане на университети, категорични са ректори. Те припомниха, че Денков предлага преподавателите във висши училища да се атестират по нова методика, чиито правила са непостижими. Той се опитва да наложи и нови стандарти за наука, според които за да бъдат признати научните титли на професорите, публикациите им и цитати от техни трудове трябва да фигурират в частните световни бази данни Scopus и Web of Science, поддържани от НПО-та. Всяка публикация там се заплаща, като цените тръгват от 1500 евро нагоре. Професор от наш ВУЗ коментира, че за статия в Scopus са му поискали 4160 евро. “Нито университетите, нито професорите разполагат с такива средства”, категоричен бе ученият. Припомнено бе, че заплатата на асистент е около 1300 лв., на доцент – 1400 лв., а на професор – 1500 лв.

Ректори казаха, че наукометричните изисквания на Денков обезсмислят публикациите в български издания, както и научните форуми във ВУЗ-овете. Те прогнозираха, че уволнението на професори и доценти драстично ще намали броя на хабилитираните лица във ВУЗ-овете и ще доведе до сливания, за каквито настоява от началото на мандата си като редовен министър Николай Денков. Той твърди, че 70% от професорите и доцентите не отговорят на изискванията, а учените са категорични, че това не е така.

Има още една причина за недоволството на академичната общност. А тя е, че с въвеждането на новата методика за атестиране просветният министър обвързва и даването на допълнителни 20 млн. лв. на висшите училища. До 30 април Министерски съвет трябваше да приеме правилата и критериите за атестациите на учените.

“Срамувам се от текста в Закона за държавния бюджет, който се отнася до допълнителните възнаграждения в университетите – около 20 млн. лв. Смятам, че параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби в бюджета трябва да бъде отменен, защото са нарушени редица принципи – на законотворчеството и на автономността на висшите училища”, коментира зам.-председателят на парламента от ИТН Ива Митева. Именно в този параграф депутатите са приели, че МС трябва да определи правилата и критериите за атестиране и след това да се отпуснат въпросните 20 млн. лв. Подобен текст нарушава автономията на вузовете, които сами определят правилата си за атестация.

Не е ясно по каква методика ще работят частните университети, които не участват в разпределението на допълнителните 20 млн. лв. След вдигнатия шум от учените срещу параграф 17 от бюджета от “Продължаваме промяната” са решени да прехвърлят текста за нова методика за атестация в Закона за висшето образование, чието гледане на второ четене предстои в образователната комисия.

“Заявяваме, че всеки опит между първо и второ четене на законопроекта за изменение на Закона за висшето образование да се внесе промяна в чл. 57 (б. а. режима на атестиране) ще изкара академичната общност на протести. Настояваме цялото Решение на МС за определяне на национални атестационни критерии да бъде оттеглено като незаконно и противоконституционно, настояваме всички промени в ПМС за изменение на Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав (ЗРАСРБ) да бъдат осъществени в рамките на сега съществуващите таблици, с оглед изискването за предвидимост, сигурност и последователност при определяне на правилата за кариерно израстване в системата. Ако законодателите и изпълнителната власт не се вслушат в нашите справедливи искания, ще браним академичната автономия с всички позволени от закона средства и ще създадем национален стачен комитет”, се посочва в позиция на възмутени преподаватели. Те са категорични, че няма да толерират начините, по които в последния момент се търси опция да се променен чл. 57 от ЗВО между двете четения в НС.

Промените в ЗВО трябваше да бъдат обсъдени на образователна комисия в парламента, но дневният є ред бе променен.
Днес предстои свикване на експертен коалиционен съвет по образование, който ще обсъди проблема с новите правила за атестиране на учените.

Откровено

Министърът сам писал наукометричните показатели
Министърът на образованието акад. Николай Денков призна пред депутатите от образователната комисия в НС, че е залегнал над таблиците с минималните критерии за атестиране на преподавателите във висшето образование, които в момента се качени за обществено обсъждане.

В ресорната парламентарната комисия бе поставен въпросът кой е изработил наукометричните показатели и има ли хора от обществените и социалните науки, които са писали спорните за гилдията правила.

“Оттук нататък върху таблиците аз ще работя лично, за да няма кой, какво и как, и в тези дискусии ще бъдат включени авторитетни представители, на които професионалните общности имат доверие, за да стигнем до краен резултат, приемлив за колегията. Всички предложения, които не нарушават общия предложен подход, са приемливи”, обясни Денков пред комисията.

По думите му силно завишени критерии за атестиране нямало в предложените промени, а имало хора, които не ги разбирали.

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”: Проф. Герджиков е искал да се подкрепи реформата на Денков
Промяната различава атестирането в частните и държавните ВУЗ-ове, каза преподавател в Алма Матер, пожелал анонимност. И всъщност в държавните става дума за атестиране с обратна сила. Не се прави така. Ако внимателно четете ще видите, че всъщност става дума за закон с еднократно действие, който обаче въвежда правила, които са с многократно действие. Имаше едно решение на Конституционния съд преди време във връзка с НЗОК, че не можеш да уреждаш отношения с многократни действия, когато става дума за закон, който действа само една година. Тъй като Денков не успя да закрие университети, както си бе наумил, това явно е негов нов ход. На Съвета на ректорите го е отнесъл проф. Анастас Герджиков, който не бе преизбран за негов председател. Според мен той е искал да бъде подкрепена реформата на Денков.

Пламен Киров, професор по конституционно право: Властта страда от сериозен дефицит на нормално мислене

Критериите са насочени към това, с административен подход да се дават оценки за преподаватели, да се спира развитието на учени, като се поставят неизпълними за някои специалности условия за хабилитация (най-вече в областта на обществените науки) и по този начин да се ликвидира висшето образование. Така вече постъпиха с началното и със средното образование.

Очевидно е, че министърът на образованието и науката, ако и да стана академик, по времето по което е министър не е чел конституцията и не е видял глава втора, където става въпрос за правото на образование. Там пише, че е въведена академична автономия за вузовете. Така че вузовете преценяват как да се атестират техните преподаватели и на какви условия трябва да отговарят те. Държавата може да въвежда критерии, но те не могат да се прилагат служебно от изпълнителната власт, а най-малкото от точно тази изпълнителна власт, която не е е доказала с нищо, че проявява елементарно умение да управлява обществените процеси. А да не говорим, че в повечето случаи демонстрира сериозен дефицит на нормално мислене.

Време е висшите учебни заведения да не се делят на държавни и на частни и към държавните да се прилагат едни критерии, а към частните – други. Не да се сравнят публикациите на всички хабилитирани преподаватели по отделни специалности от държавните университети и на хабилитираните преподаватели от частните университети и да се види как се хабилитират хора понякога за политически заслуги, а не за научни постижения.

Проф. Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет: Промяната на правилата е в разрез със закона

Промяната на правилата за атестиране са в разрез със Закона. Цели се да се отнеме автономността на университетите. Министерски съвет не може да отменя Закон с поднормативен акт, а и не бива. Това заяви ректорът на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” проф. Христо Бонджолов.

Той призна, че има напрежение сред преподавателите на ВТУ.

“Налагат ни се изисквания, които са по-характерни за БАН. Ние освен, че се занимаваме с наука, сме и преподаватели. А в новите правила няма и дума за преподавателската дейност. Не можем да изпълняваме критерии, които са в разрез с пряката ни дейност. Изкуствено се нагнетява напрежение. Някой явно иска да създаде проблем, там където няма такъв”, категоричен е проф. Бонджолов.

Проф. д-р Антони Стоилов, ЮЗУ “Н. Рилски”-Благоевград: Има недомислия в новата методология

Не одобрявам новата методология в точката, която определя, че студентите ще дават оценка на преподавателите. Принципно нямам нищо против подобна атестация. Но няма как хора, на които не им виждаме очите, не идват на лекции, да ти дават оценка за работата. А методологията не предлага алгоритъм, който да прецизира как точно да става тази оценка и тя да бъде реална. Според мен тази недомислица ще доведе като в училищата до масово писане на високи оценки, за да се хареса един преподавател на студентите. А това от своя страна обезсмисля качественото образование и ще настане пълно безхаберие. Затова и колегите не одобряват новите правила.

Ние не се страхуваме от оценка, а от липсата на алгоритъм за това кой може и кой не може да те оценява.

Проф. Магдалена Миткова, ректор на университет “Проф. д- р Асен Златаров” Бургас: Няма да протестираме за нещо, което не е решено

Няма да протестираме за нещо, което не е решено. На ректорския съвет, който имахме, изрично бе казано, че предлаганите правила не са окончателни.

По тази причина протести от страна на подопечния и университет няма да има.

Помолена за коментар на правилата за атестация, проф. Миткова обясни, че те са много и различни, затова не могат да бъдат коментирани общо.