Етикет: продъжителност на живот

.jpg

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 74.8 години, като спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) тя се увеличава с 0.1 години, предаде НОВА. България заедно с Латвия и Литва (74.9 години) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на […]