Етикет: проверете

-Интернет.jpg

Гражданите ще могат да проверяват кои техни лични данни се използват в регистри на държавната администрация. Проверката ще става с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт. Проверката ще бъде възможна от всеки персонален компютър с достъп до интернет през Системата за електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), поддържанa от Държавната агенция […]