Само в 7DniSofia.bg

Етикет: обществено напрежение

-София.jpg

Одитори на Сметната палата ще влязат в „Топлофикация София” ЕАД през 2021 г. Дружеството е изрбано за проверка и е включено в одитната програма на Сметната палата за следващата година. “Топлофикация София” ЕАД предоставя изключително важна услуга на софиянци. Налице е обаче обществено напрежение, свързано с цените на предоставяната топлинна енергия и неяснота по фактурираните […]