Само в 7DniSofia.bg

Етикет: над 10 милиона лева

Протест-против-незаконното-изсичане-на-западен-парк-1-1280x839.jpg

С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и одобрен проект на Столична община. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общият размер на […]