Етикет: каква е причината

-1.jpg

16 хиляди ученици са напуснали общообразователните училища през учебната 2016/2017 година, от които 14.1 хил. – в основното образование. Най-голям е делът на тези, които са заминали в чужбина – 7.6 хил., или 47.3 на сто, следван от дела на напусналите по семейни причини – 5.9 хил., или 36.5 на сто, и на напусналите поради […]