Анонимен дари 1 млн. лева на Софийския университет

resize_resize_feba1_reference

Дарител, пожелал анонимност, направи дарение в размер на 1 000 000 лв. за стипендии за месечна издръжка на студенти от Стопанския факултет и ученици през следващите 10 години, съобщават от Софийския университет. Средствата са предоставени в края на 2023 г. на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni Club).

От университета съобщават и как ще бъдат разпределени средствата от това най- голямо единично дарение в историята на учебното заведение: – До 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на Софийския университет, които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска програма „Равен старт“). Минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00. – До 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50 (Стипендиантска програма „Високи академични постижения“) – 10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ („Стипендии СМГ“) – До 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения („Стипендии ученици“) FEBA Alumni Club е първото юридическо лице с нестопанска цел, учредено от възпитаници на държавно висше училище в България.

Създадено е през 2004 г. До момента е получавало многобройни дарения за студентски и кандидатстудентски стипендии, литература, техника, оборудване и подобрение на учебната база на Стопанския факултет. FEBA Alumni Club благодари на дарителя за гласуваното доверие и се ангажира да следва стриктно волята му.