Църквата отбелязва хубав празник днес! Вижте кои имат имен ден!

Благовещие празник

Православната църква отбелязва днес Събор на 12 апостоли. Названието “апостол” означава “пратеник, слуга” т. е. апостолите били пратеници, слуги на Христа. Те се наричали още ученици Христови, защото били по-близко от всички до Него и повече от всички слушали Неговото свето учение. Спасителят ги избрал за служение на хората, когато Сам излязъл на служение на човешкия род – три години преди Своята кръстна смърт. За да открие на света Своето всемогъщество, Христос избрал почти всички апостоли от бедни, незнатни родове. Макар пребиваването с Христос да пробудило в тях вяра в Него , след първата среща с Учителя те още за известно време се възвръщали към своите обичайни дела.

Продължавайки да се занимават с риболовство, бъдещите апостоли, както и останалите ученици, видели чудесата на Господа в Галилея, слушали Неговата проповед . Преломното събитие, след което рибарите се превърнали в «ловци на човеци», е чудесният улов на риба. Те решили «да оставят всичко» и да последват Учителя. От множеството ученици Господ по-късно попълнил числото на Своите първи апостоли до дванадесет, които до ареста на Христа вече не се отлъчвали от Господа, от Когото се обучавали и подготвяли за последващото излизане на проповед. Окончателното избиране на апостолите станало, когато чрез устата на ап. Петър била изповядана тяхната обща вяра в Христа като Син Божий.

А имен ден днес празнуват всички мъже с красивото име Апостол.