Даде фира за няма нищо! Бившият здравен министър Николай Петров не е престъпник, казаха от прокуратурата. Той обаче ще носи…

Николай Петров

Няма данни бившият здравен министър Николай Петров да е извършил престъпление като директор на Военномедицинска академия, но има нарушения по обществените поръчки, за което се носи административнонаказателна отговорност.

Това съобщиха от прокуратурата във връзка с проверка на отказа на военноокръжната прокуратура да образува разследване срещу Петров на базата на одит от май на управлението на ВМА. Според констатации му Петров е възложил като директор на лечебното заведение обществени поръчки за над 1 млн. лева на фирми, представлявани от приятеля на дъщеря му. След като по Би Ти Ви беше излъчен репортаж, Николай Петров подаде оставка и тя бе приета от премиера Бойко Борисов. В петък парламентът избра наследникът на Петров – Кирил Ананиев, припомня dnevnik.bg.

Одитът, изготвен от дирекция “Вътрешен одит” при Министерството на отбраната, постъпва в прокуратурата през март. На 7 юни наблюдаващият военен прокурор майор Адалберт Кръстев е отказал да образува наказателно производство поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер. Ден по-късно постановлението е изпратено на министъра на отбраната и на началника на ВМА, но не е обжалвано.

Проверката на Военноапелативната прокуратура потвърждава отказа за образуване на разследване, но констатира, че проверката е била “непълна, а наблюдаващият прокурор не е осъществил необходимия контрол над работата на военния следовател”=

“Поради това прокурор от ВоАП (Военноапелативна прокуратура – бел. ред.) е извършил допълнителна лична проверка, в хода на която са изискани относими документи и са снети обяснения от различни длъжностни лица.
Анализът на всички събрани материали е довел до извод, че няма данни за извършено престъпление от общ характер от длъжностни лица от ВМА”, съобщават от държавното обвинение.

Военноапелативните прокурори са сезирали административния ръководител на Военноокръжна прокуратура – София, за извършване на цялостна проверка на работата на наблюдаващия прокурор Адалберт Кръстев за преценка на основания за ангажиране на дисциплинарната му отговорност с оглед констатираното формално извършване на началната проверка по случая.

“Препис от постановлението в едно с копие на одитен доклад от март 2017 г. на Дирекция “Вътрешен одит” – МО, е изпратен по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция, предвид установеното нарушение на чл. чл. 49, ал. 1 от ППЗОП (отм.) и на т. 9.5 от утвърдените Условията за участие в процедурата. Изпращането е с оглед правомощията на АДФИ за ангажиране на административно-наказателна отговорност”, съобщават още от прокуратурата.