Министерски съвет одобри изключително важен за ЦСКА закон! Пътят към нов стадион в Борисовата градина е открит

7 Dni Sofia30.08.201741600
красен кралев

Министерският съвет одобри проекта на нов Закон за физическото възпитание и спорта и предлага на Народното събрание да го приеме. Новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност налагат приемането на закон за регулация и мениджмънт на системата на спорта, който да осъвремени и систематизира нормативната уредба в сферата на спорта. Законопроектът има 15 глави и 153 члена, а действащия закон – 12 глави и 69 члена.

 

Законопроектът цели да създаде условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази при гарантиране на публичния или обществен интерес. Отчетен е фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. В законопроекта е предвидено да има възможност за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта.

Тази точка е изключително важна за футболния ЦСКА, който иска да вземе стадион “Българска армия” за по-дълъг период, за да може да осъществи грандиозен ремонт и на практика да го превърне в чисто ново съоражение.

С новия закон ЦСКА може да получи стадиона за 30 години, което отваря възможност на Гриш Ганчев и Юлиян Инджов да реализират проекта си.