Етикет: платежни услуги

1688022447-1443903.jpg

Не всеки служител ще може да получава ваучери за храна. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени през Закона за държавния бюджет. С данък няма да се облагат до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия: […]