Само в 7DniSofia.bg

Примката около шията на Терзиев се заятага! Съдът отложи делото срещу него, назначи нова експертиза

7 Dni Sofia19.01.2024
1

Административен съд София-град отложи делото по жалбата на Ваня Григорова, в качеството й на кандидат за кмет на Столична община и МК „БСП за България“, представлявана от Иван Таков, в качеството му на председател и председателстващ, срещу решение №1094-МИ/06.11.2023 на Общинска избирателна комисия Столична за избор на кмет на Столична община.

По искане на една от страните беше назначена нова съдебно-техническа експертиза, с която да бъдат анализирани протоколите на ЦИК от 1639 секции.

Следващото заседание е насрочено за 15.03.2024 г. от 11:00 часа.