ГЕРБ направи за смях кмет Терзиев: Момче, чети си документите! Можеш да подпишеш без нас, няма да дойдем

payimage-609792

Групата на ГЕРБ-СДС в СОС отклони покана за провеждане на заседание на Столичния общински съвет на 15.01.2024 г. Те мотивират становището си до Грети Стефанова от ДБ.

„На първо място, считаме че не е необходимо решение на Столичния общински съвет (СОС), доколкото както е посочено и в самия „доклад“ на вносител (стр. 2-3), а и по повод въпроси в Структурата за наблюдения и докладване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейския съюз в България – 2020 – „кметът на района не би могъл да има представителна власт за изпълнение на проекти и програми без да са му възложени правомощия по реда на действащото законодателство, като чл. 44, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА дава възможност кметът на общината да възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение“.

С други думи, не съществува нормативна пречка Кметът на Столична община самостоятелно да възложи изпълнението на свои функции по реда на цитираната норма от ЗМСМА, в т.ч. кандидатстването по „Процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – етап II“, директно на кметовете на райони, без да е налице предхождащо изрично решение на СОС, което да му възложи изпълнението на тази дейност. Касае се за правомощия на кмета на СО, чието делегиране не е обусловено по никакъв начин от санкция на общинския съвет.

Второ, буди недоумение защо в петък вечер (12.01.2024 г.), в 17,00 ч., кметът на Столична община и неговият екип са се сетили за срок за кандидатстване, който е отдавна известно кога изтича. Нещо повече – кметът на Столична община лично е водил преговори на 10.01.2024 г. с останалите политически групи в СОС без да бъде поканена тази на ГЕРБ-СДС, на които се е постигнало съгласие следващата дата на първото заседание на СОС да бъде именно 25.01.2024 г. Тоест, в сряда кметът е знаел за изтичащия срок за кандидатстване и въпреки това е договорил заседание на 25.01.2024 г. Или не е бил наясно въпреки че е следвало. И в двата случая е налице пропуск от екипа на кмета, което е крайно притеснително.

Трето, обръщаме внимание, че така подадения „доклад“ всъщност не отговаря на изискванията на чл. 69, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС) като не съдържа проект на решение съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ПОДСОС като абсолютен реквизит на всеки въпрос за разглеждане, който се предлага на вниманието на СОС. Всъщност изпратеният на нашето внимание документ не представлява по своята същност доклад до СОС, освен по неговото заглавие, защото липсва неговият най-важен елемент – какво всъщност кметът на Столична община иска да бъде решението на Столичния общински съвет. Това е грубо нарушение на правилника, останало незабелязано от трима заместник-кметове и самия кмет на СО. След като не предлага задължителния проект за решение, не е ясно защо кметът иска извънредно свикване на Столичния общински съвет.

Четвърто, налице е пореден опит за създаване на извънредно обстоятелство, „криза“ и други подобни, с цел да се окаже натиск за формиране на изискуемото от закона мнозинство, което е задача на първата политическа група и на кмета. Действително е крайно наложително СОС да заработи незабавно, като това е възможно само чрез  зряло, сериозно и отговорно отношение от страна на кмета и на политическата му група, каквото за съжаление не бе демонстрирано до момента.“


За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ




Бюлетин


    Категории