Шанс за бедните пенсионери: Раздават социални помощи по нова схема

pensioneri-hranitelni-pomoshti

На 1 юни 2023 г. ще влезе в сила нова схема, с която социалните помощи ще се отпускат по нов механизъм, който ще зависи от линията на бедността от 504 лева, а не от така наречения гарантиран минимален доход от 75 лева, както беше досега, съобщава БНР.

Правото на помощ ще се определя по специална формула въз основа на доходите на нуждаещите се като процент от линията на бедността.На 4 май промените ще бъдат обсъдени на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

На предстоящото заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище социалните партньори ще обсъдят промени в правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за въвеждането на новия механизъм.

Предвижда се право на месечна помощ да имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.

Този доход се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето. Така, например, за човек, живеещ сам, е 165 процента, а за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 120 процента.

Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата през предходния месец.

По този начин ще се увеличи и размерът на социалните помощи, и техният обхват.

Предвиждат се и други промени. Така, например, времето за полагане на общественополезен труд, е намалено от 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. Сроковете при повторен отказ за полагане на общественополезен труд се намаляват, независимо кога е направен отказът, като от „през последните 5 години“, както е сега, става „през последните 3 години“, а месечната помощ на хората се прекратява вместо за срок „две години“ за срок от „шест месеца“.За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ
Бюлетин


    Категории