Радев изтръпна. Изпратиха му кърваво писмо: Този ваш министър системно прави това. Искаме отговор за…

иван шишков

От Института по пътна безопасност (ИПБ) изпратиха писмо до президента Радев, в което критикуват работата на служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков, предава Bulgaria ON AIR.

„Назначеният от Вас министър на регионалното развитие и благоустройството г-н Иван Шишков системно не изпълнява задълженията си. В началото на 2023 г. изпратихме официално запитване до него за обяснение по въпросите за разходваните средства, а именно – как при рекорден бюджет от 2,5 милиарда лева през 2022 г. е извършен основен ремонт на едва 7 км път и то от третокласната мрежа? Изложихме и допълнителни обстоятелства и въпроси, на които вече цял месец не получаваме никакъв отговор. Видно е, че МРРБ не защитава обществения интерес. Очакваме от вас, при заявените високи морални принципи, да предприемете решителни действия за разкриване на обективната истина“, пишат те до държавния глава.

От ИПБ твърдят, че „за осигуряване на зимното поддържане на републиканските пътища през зимния период на 2021-2022 г. в края на 2021 г. са се подписали допълнителни споразумения към съществуващите договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен, Североизточен, Северен централен, Южен централен, Югозападен и Югоизточни райони, стопанисвани от АПИ. С тях се определят задълженията на АПИ спрямо изпълнителите за изпълнени дейности през зимен сезон 2019-2020 г. и 2020-2021 г. и дейности по поддържане, които са разплатени до края на 2021 г. Възложеното зимно поддържане и аварийно-възстановителни дейности през сезон 2021г.-2022г. ще се разплаща текущо съгласно договорите от бюджета на агенцията“.

Според тях „в резултат на тези споразумения, освен зимното поддържане и аварийно-възстановителни дейности през периода месец януари- месец март 2022г. – до края на месец юни е поето задължение да бъдат разплатени финансови средства в размер на над два милиарда лева с ДДС. Тези финансови средства са от възложените за изпълнение през 2020-2021г. обекти под формата на превантивни ремонти“.

„На основание на тези нови споразумения изпълнителите по договорите имат възможност да завършат превантивните ремонти и АПИ отново продължава порочната практика за възлагане на превантивни ремонти, като вече те се наричат текущи“, обобщават те.