Само в 7DniSofia.bg

Сензационно! От НОИ с изненадващи данни за пенсионерите и вдовишките надбавки

пенсионери пари

632 750 пенсионери у нас са получавали поне една добавка към пенсията в края на миналата година. Това сочат последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Същевременно, общият брой на изплащаните добавки е 791 941 (при 820 901 в края на 2020 г.), което показва, че някои пенсионери получават повече от една добавка. Данните показват още, че най-многобройни са т. нар „вдовишки добавки“, които са над 85 на сто от всички.

Броят на пенсионерите, получаващи вдовишка добавка плавно намалява от 583 959 души към 31 декември 2017 г. до 567 698 души към 31 декември 2021 г., или с 16 261 за периода 2017-2021 г. През миналата година средната сума, която взимат като вдовишка добавка пенсионерите у нас, е била 95,39 лева, докато през 2017 година размерът й е бил 68,76 лева. Жените получават повече пари от пенсията на починалите си съпрузи – средно по 99,43 лева, докато добавката за мъжете е 75,96 лева. Преди пет години вдовиците са получавали по 73,22 лв., а мъжете – 49,59 лв. Най-висока е сумата на вдовишките добавки от пенсии за осигурителен стаж и възраст – средно 120,24 лева през миналата година.

С 42 215 или с 5,7% намалява и броят на добавките по чл. 84 от КСО за периода. Основните причини за отчетения спад са приетите две законодателни промени, свързани с отпускането и изплащането на социалните пенсии за инвалидност, които имат отражение и върху отпуснатите от този вид пенсия вдовишки добавки от наследодател. С първата промяна, в сила от 1 януари 2015 г., отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия (чл. 101, ал. 1, т. 4а от КСО).

Кой има право на вдовишка добавка

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг, в размер на 26,5 на сто от размера й.За да има право на добавката, преживелият съпруг следва да отговаря на няколко условия:

а) да получава лична пенсия, независимо от вида ѝ;

б) да не е сключил нов брак след смъртта на съпруга/ата;

в) да не получава наследствена пенсия от същия съпруг.За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ
Бюлетин


    Категории