Над половин милион пенсионери изреваха след тия данни! Чудят се как ще живеят

пенсионери пари

306 хил. българи получават пенсии под линията на бедност от 413 лв. Това отчете вицепремиерът и служебен социален министър Лазар Лазаров по време на парламентарния контрол.

От 1 януари линията на бедност ще бъде 504 лв., а пенсиите на 665 454 души. Социалният министър обясни, че голяма част от тях получавали различни помощи, а и имали доходи от ренти, наеми и др.

Това са хора с минимални пенсии при непълен стаж, за инвалидност поради общо заболяване в минимален размер. В групата попадат и хората, които взимат пенсия, която не е свързана с трудова дейност – социалната пенсия за старост и инвалидност, за особени заслуги, персонални, обясни Лазар Лазаров. Както и част от българите, които получават пенсия по европейски регламенти и международни договори.

На 1 октомври пенсиите бяха преизчислени с новото модифицирано швейцарско правило, което отчита ръста на осигурителния доход или инфлацията за всяка година, но със стара тежест за стаж. Така се оказа, че пенсии, отпуснати през различни години, отново са с различни коефициенти за осигурителния стаж – от 1 до 1,35.

Увеличение са получили 894 249 души, което е 45,3%, отговори Лазаров. От тях 696 398 са личните основни пенсии, а останалите са добавки към тях. Над 1,1 млн. пенсии обаче не са получили нито лев, защото направенето преизчисление не е било изгодно за тях.

Средното увеличение е било 123,71 лв., което е 15,2%. Най голямо то е за пенсиите отпуснати до 2009 г., като увеличението за тези до 2008 г. е 23,3%. Около 70% от вдигнатите пенсии са били увеличени с над 50 лв.