БОМБА! Социалният министър обяви: 400 лв. помощ за отопление за хората, които подадат документ за…

лазар лазаров

400 лв. еднократна помощ за отопление ще получат хората, които са подали документи за целева помощ за отопление. Това обяви министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров след заседанието на кабинета. От МТСП очакват около 50 000 души да се възползват от тази помощ.

Помощта е за онези, които са кандидатствали, но са получили отказ поради три причини- диференцираният им достъп за отопление надвишава или е равен със сумата до 40 лв, регистрирани са в Бюрото по труда от по-малко от 6 месеца; или и двете, уточни Лазаров.

Помощта ще бъде отпусната по два начина – всички които са подали документи до този момент и им е било отказано, ще я получават по облекчен ред и условия без заявление. А всички, които не са подали документи, ще могат да направя това в 14 дневен срок от влизането на постановлението в сила, обясни социалният министър.