Само в 7DniSofia.bg

Скандално решение на Министерския съвет: Въвеждаме визи за Митрофанова и подчинените й

митрофанова

Руските дипломати вече ще влизат в България с виза. Това става ясно от решение на Министерския съвет днес, с което частично се спира действието на текстове от спогодба между България и Русия за взаимните пътувания на граждани.

Досега гражданите на двете държави, които имаха валидни служебни дипломатически паспорти можеха да влизат, излизат, преминават транзит и временно да пребивават на територията на другата договаряща страна без визи до 90 дни в продължение на всеки един период от 180 дни, считано от датата на първото влизане.

Сега обаче Министерският съвет е приел решение да денонсира тази част от споразумението. А причината са санкциите, които ЕС наложи срещу Русия и които включват по-трудно издаване на визи за нейни граждани.

„На 9 септември 2022 г. в Официален вестник на EC (OB L 2341, 9.9.2022г., стр. 1-3) бе публикувано Решение (ЕС) 2022/1500 относно пълното спиране на прилагането на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация, което влиза в сила на 12 септември 2022г., и се прилага директно от Република България. Европейската комисия нееднократно е призовавала за суспендиране и на двустранните визови спогодби на държавите членки с Руската федерация, в частност на въведените с тях безвизови режими за притежатели на дипломатически и служебни паспорти“, пишат в мотивите на правителството.

„С настоящото решение се постига хармонизиране с общоевропейския подход за преоценка на съществуващите двустранни споразумения на държавите членки с Руската федерация, като от 20 октомври се въвежда визов режим за руските граждани, притежаващи служебни паспорти. По отношение притежателите на дипломатически паспорти визов режим беше въведен още на 25 февруари 2022 г. с приемане на Решение (ЕС) 2022/333 на Съвета“, допълват от Министерския съвет.

Денонсирането на тази част от споразумението обаче означава, че и българските дипломати също няма да могат да се възползват от безвизово пътуване в Русия.