КОШМАР! Пенсионерите останаха с пръст в уста: Войната отхапа по 200 лв. от втората пенсия

пенсионери пари

Парите за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове рязко намаляват през второто тримесечие, когато борсовите индекси потънаха надолу заради войната срещу Украйна.

Това сочат статистическите данни, публикувани от Комисията за финансов надзор.

Така например сумите по партидите на осигурените лица в групата 60-64 г. са се стопили спрямо първото тримесечие със средно 223 лева – от 4553 лева към края на първото тримесечие до 4320 лева към края на полугодието.

Партиди
Подобно е положението и с партидите на останалите възрастови групи. В групата на 55-59-годишните намалението е със средно 212 лева. Хората между 50 и 54 г. са загубили в партидите си средно по 226 лева, а тези на възраст от 45 до 49 години – средно по 220 лева. При това тук не се отчита огромната инфлация, която обезценява допълнително спестяванията за старини

Парите по партидите се топят, защото пенсионните фондове, които инвестират парите на осигурените лица в различни инструменти като акции, облигации и др., отчитат отрицателна доходност.

Данни
Данните на КФН към първото полугодие сочат, че само три от общо деветте универсални пенсионни фонда са на положителна територия. Това са УФП „ЦКБ-Сила“, „УФП-Бъдеще“ и УФП „Пенсионноосигурителен институт“, които отчитат доходност за последния 24-месечен период на годишна база съответно 2,72%, 0,99% и 1,50%. Среднопретеглената доходност за всички фондове за посочения период е минус 0,73%.За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ
Бюлетин


    Категории