Ефектът Киро и Асен: 83,2% е увеличението на ток, газ и топлоенергия при производител за 1 година

ток

Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3,4 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост – с 4,4 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1,4 на сто, и в добивната промишленост – с 0,8 на сто, съобщи Националният статистически институт, предаде БТА.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 6,4 на сто, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 5 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 4,2 на сто. Намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде – с 0,3 на сто.

Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. нараства с 41,4 на сто в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 83,2 на сто, преработващата промишленост – с 29,9 на сто, и добивната промишленост – с 18,7 на сто.

В преработващата промишленост значително повишение е отчетено при производството на химични продукти – с 45,4 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 33,7 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 32,2 на сто.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. се увеличава с 2,4 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост – с 4,2 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,5 на сто. В добивната промишленост цените запазват равнището си от предходния месец.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 10 на сто, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 5,7 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 5,6 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 5,5 на сто, производството на химични продукти – с 5,1 на сто. Понижение е отчетено при производството на основни метали – с 0,6 на сто.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 49,3 на сто в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 80,1 на сто, преработващата промишленост – с 34,2 на сто, и добивната промишленост – с 14,7 на сто.

Спрямо юни 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на химични продукти – с 67,6 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 56,6 на сто, производство на метални изделия, без машини и оборудване – с 31,1 на сто, производството на основни метали – с 30,1 на сто. Понижение се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 0,2 на сто.

Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2022 г. се увеличава с 5,1 на сто спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 29,6 на сто.За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ
Бюлетин


    Категории