България плаче! Скръбна вест: Напусна ни авторитетен специалист от БАН

свещ

На 2 юли почина акад. Цветан Димитров Цветков, най-авторитетен специалист по криобиология и лиофилизация в нашата страна, съобщиха от Българската академия на науките (БАН).

Акад. Цветков е роден на 12.09.1943 г., в с. Стубел, област Монтана. През 1968 г. завършва висшето си образование в Технологичния институт по хладилна промишленост в Ленинград, СССР. В периода 1968 г. – 1971 г. е редовен аспирант в същия институт, където през 1971 г. става “Кандидат на техническите науки”. През 1980 г. му е присъдена научната степен “Доктор на техническите науки”. През 1982 г. получава научното звание “Старши научен сътрудник I степен” и е назначен за хоноруван професор във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив, където от 1987 г. е редовен професор по криобиология и криогенна техника. През 1989 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1995 г. – за академик.

Научните му постижения могат да се мултиплицират и в областта на растениевъдството и екологията чрез разработването на оригинален, високоефективен метод за определяне студоустойчивостта на дървесни и други растителни видове, основаващ се на диференциалната сканираща калориметрия, отбелязват от Селскостопанската академия. Създава експериментална криобанка за дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал, чрез прилагане на универсални технологични модели на криоконсервиране в контролируеми условия и на подходящи криопротектори. Провежда изследвания върху влиянието на ниските температури и дехидратационните промени на моделни и натурални биомембрани и клетъчни органели. Името му завинаги ще бъде свързано с разработване на първото българско космическо меню, предоставено на двата полета в Космоса с българско участие, с което нашата страна зае трето място в света, след страните-производители на храни за Космоса – САЩ и Русия.

Благодарение на разработките на акад. Цветан Цветков са създадени оригинални, животоспасяващи биопродукти за медицинската практика, главно за лечение на обширни изгаряния, за спиране на кръвотечения, за костна пластика, в. т.ч. за лечение на костни тумори, които намират приложение в хирургичната практика в българските здравни заведения и се продават в чужбина, посочват от БАН.

Научното творчество на акад. Цветков е събрано в над 300 научни труда, от които 15 монографии, 14 книги, обзори и брошури, 190 научни статии, 26 внедрени рационализации, 41 авторски свидетелства и патенти и др.

Богата е научно-административната дейност на акад. Цветков. Той е основател и ръководител на Централната проблемна лаборатория по криобиология и лиофилизация, която през 1989 г. прераства в Научноизследователски институт – в системата на Селскостопанска академия. В периода 2000-2006 г. акад. Цветков заема длъжността председател на Националния център за аграрни науки, председател е на Комисията по аграрни и лесовъдни науки към ВАК и на Отделението за аграрни и лесовъдни науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите от създаването на Отделението през 2014 г. до 2021 г.

Творческият път на акад. Цветков е свързан и с организация на науката и изграждането и развитието на млади и талантливи учени.
Дълъг е списъкът на международните организации, в които членуваше акад. Цветков: Международния институт по студа в Париж, Франция; Международното дружество по криобиология в САЩ; Американската асоциация на тъканните банки; Японското дружество по нискотемпературна биология и медицина; Международната конфедерация по термичен анализ и калориметрия; Руската академия за селскостопански науки и др.

С кончината на академик Цветан Цветков Българската академия на науките и българската наука загуби един голям учен, общественик и достойна за уважение личност, посочват от БАН.

Поклонението ще се състои на 06.07.2022 г., сряда, от 11:30 ч., в Ритуалната зала на Централните софийски гробища. /ИРС