Гаф на матурите по математика! 10-класниците в шаш заради сгрешени формули

ученици

Гаф беляза националното външно оценяване по математика в 10 клас днес. То започна нормално в 9 часа. След като учениците работили известно време, в 9,44 часа директори били известени, че предоставените формули са сгрешени – липсват скоби. Дадено е указание да се изтегли, разпечата и раздаде нов файл.

На запитване от училища дали при това положение се удължава времето за работа на учениците и с колко, отговорът в 9,57 часа бил отрицателен, пише „Марица“.

Впоследствие обаче дошло второ указание – за начало на изпита да се счита второто раздаване на формулите.

Част от учениците обаче вече били напуснали изпитните зали.

Според разказа на ученици от Математическата гимназия в Пловдив, грешката е в Хероновата формула. Те дори не я забелязали до момента, в който квесторите им раздали нов свитък с формулите, които имат право да използват, и им казали, че могат да работят още 30 минути. Според ученици от елитното школо, формулата може да се приложи за решаването на една от задачите, но са възможни и решения по други начини.

Първите, които излязоха от изпита малко след 10 часа в други училища, се оплакаха от трудни задачи и признаха, че са приложили системата на тотото в 15-те въпроса с избираем отговор. Другите две задачи в изпитния формат са със свободен разширен отговор.

Едната е с числов израз с неравенството и няколко подточки. А другата е геометрична – за триъгълник, вписан в окръжност, като в него също има вписана друга окръжност. Сред заданията е да се намери радиус и лице.

„Досега изпитните варианти бяха по-лесни от пробните, на които сме се упражнявали. Но този път като че ли беше обратно“, споделиха ученици от 10. Б клас – паралелка с профил предприемачество в СУ „Черноризец Храбър“.

За да не е трудно, трябва да учи, каза Даниел от същия 10. Б. Той е от отличниците и се затруднил малко на геометричната задача, другата със свободен отговор смята, че е решил. В една от задачите с избираем отговор обаче се натъкнал на нещо съвсем непознато.

„Решавахме пробни варианти, но математиката винаги е по-трудна от изпитите по другите дисциплини“, добави десетокласникът.

Връстниците му нямат и особена мотивация да се готвят усилено за националните външни оценявания в края на първи гимназиален етап, защото в масовия случай резултатите за тях са без значение – продължават автоматично в 11. клас. Постиженията на изпитите са важни само за десетокласниците от обединените училища, които с тях кандидатстват в допълнителния прием в гимназиите. И сред тях обаче не всички продължават за диплома за средно образование, голяма част спират да учат на този етап.

Повече притеснения от матурите в 10. клас предизвиква вторият държавен зрелостен изпит, който учениците ще държат по един от профилиращите предмети след 2 години.