Ново 20: Полицаите ще пият вода на всеки 30 мин., ако не мога да дадат проба за наркотици

Пътна Полиция Пилицай Регулировчик (2)

Служителите на МВР ще трябва да пият по 200 мл вода на всеки 30 мин., ако не могат да дадат урина за тест за наркотици. Изпитата течност не трябва да е повече от 1 литър и за не повече от 2 часа от
началото на проверката. Това става ясно от проект на наредба, качен за обществено обсъждане на сайта на силовото ведомство. Подобен проект бе изготвен и през 2021г.
Със заповед на министъра на вътрешните работи и на главния секретар на МВР ще могат да бъдат изследвани, както служителите на МВР, така и курсантите в Академията. Шефовете на териториалните звена или дирекции също ще могат да тестват полицаите, ако забележат съмнително поведение в тях.
Основната цел на проекта, е да осигури правила за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР.

Мониторинг

Комисия ще следи за контрола при проверката и отчета на свършената работа. Постоянната комисия ще бъде определяна всяка година до 20 декември. Тя ще бъде съгласувана с министърът на вътрешните работи и главния секретар на МВР. Начело на нея ще стои зам.-министъра на МВР с членове от Медицинския институт на МВР (МИ-МВР), дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС), дирекция „Инспекторат“, дирекция „Правно-нормативна дейност“, дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР), Института по психология, АМВР. С решение на министъра на вътрешните работи в комисията могат да се включват и представители на други структури от МВР.

Редът на изследването

Преди провеждане на изследването, член от комисията ще проверява самоличността на служителя на МВР. Полицаите ще се запознаят със заповедта за проверка срещу подпис. При отказ за проверка, ще се съставя протокол.
Изследването ще се извършва чрез проби за урина и/или кръв за наличие на наркотични вещества или техните аналози. То ще се извършва в присъствието на проверяваното лице и след попълване на Протокол за
даване/вземане на биологични проби за установяване употреба и злоупотреба с наркотични