Само в 7DniSofia.bg

От Министерство на финансите се ,,похвалиха“: Правителството успя да вземе още 300 млн. лв..

асен василев

На 09 май 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 %, похвалиха се от Министерство на финансите.

Общият размер на подадените поръчки достигнал 460,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53 или според аналогичните германски федерални облигации – 78 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 47,6 %, следвани от пенсионни фондове – 34,9 %, гаранционни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,7 %, и инвестиционни посредници – 0,8%.За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ
Бюлетин


    Категории