Български богаташ осъди прокуратурата за 1 милион лева

съд

Прокуратурата е осъдена да плати рекордно обезщетение от близо 1 млн. лв. по Закона за отговорността на държавата заради повдигнато незаконно обвинение. Софийският градски съд присъжда на Г.Т. 200 000 лв. за неимуществени вреди и още 737 889 лв. за имуществени, съобщава сайтът „Сега“ като се позовава на съдебните регистри.

Става дума за дело, което е завел бизнесмен с инициали Г.Т. Той твърдял в исковата си молба, че му е било повдигнато обвинение за това, че управлявал фирма, изпаднала в несъстоятелност, но не е поискал от съда да открие производство по обявяването й във фалит.

През февруари 2017 г. бил привлечен като обвиняем, а през април 2018 г. прокуратурата внесла обвинителен акт срещу него в районния съд в Търговище. Съдът обаче върнал делото на прокуратурата заради допуснати съществени процесуални нарушения. Държавното обвинение повече не внесло делото. То било прекратено с мотива, че не е извършено престъпление. Това постановление било потвърдено и от съда. Решението е отпреди седмица.

Мъжът обяснил в жалбата си, че от незаконното му привличане като обвиняем и воденето на дело срещу него повече от година и половина, са му причинили големи и невъзстановими имуществени и неимуществени вреди – стрес, довел до сериозни увреждания на здравето, уронване на престижа му и доброто му име в професионалните среди и препятстване на всякаква възможност в бъдеще да работи в сферата на банковото и финансово дело. Фирмата му имала лиценз за пощенски и парични преводи в България, а Г.Т. имал сертификат от БНБ за професионален опит и квалификация в банковото дело, позволяващ му да управлява банкови институции и финансови дружества, извършващи банкова и застрахователна дейност. След като бил обвинен, всички договори на фирмата били прекратени. Това обстоятелство причинило рязко влошаване на финансовото състояние на дружеството и се стигнало до обявяването му в несъстоятелност.

Съдия Богдана Желявска обяснява в решението си, че за година и половина – от момента на образуване на наказателното производство до окончателното му приключване, Г.Т. е бил обвиняем и подсъдим за престъпление, което не е извършил. Според съда действията на прокуратурата „противоречат на основните принципи на Европейската конвенция за правата на човека, ратифицирана от българската държава“.

За болките и страданията съдът определя 200 хил. лв. обезщетение от исканите от Г.Т. 500 000 лв. Колкото до неимуществените вреди от 737 889 лв., те са заради пропусната печалба от търговската дейност на дружеството на Г.Т., пряка загуба от обезценяване на акциите, пропусната полза от неполучено възнаграждение по договор за управление за 44 месеца, пропуснати ползи от неполучените възнаграждения като физическо лице за 4 години, както и пряка вреда, в резултат на загуба и продажба на жилището му.