Зловещо! Стотици трупове изплуваха край Янтра

capture-20210730-164711

Експерти на РИОСВ извършиха проверка след подаден сигнал за умряла риба в участъка на река Янтра при горнооряховското село Върбица. При извършения оглед е констатирано измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра до моста за селището, пише Труд.

В обследвания участък на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли.

Измерените стойности на показателите рН и електропроводимост съответстват на добро състояние на реката съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Високата наситеност с кислород (над 100%) на водата е в резултат на продуцирането му през деня при процеса на фотосинтеза от водораслите в участъка.

На изходния канал на “Захарни заводи” АД е установено, че се заустват само разрешените охлаждащи води в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. Заустването на Лясковско дере в р. Янтра е на около 14 км преди с. Върбица.

„Вероятната причина за наблюдавания замор може да се обясни с ниската скорост на движение на водата в участъка, маловодието, високата температура и голямото количество водорасли, които през нощта способстват за изчерпване на разтворения кислород във водата. Това обяснява и измирането на рибата е наблюдавано в ранните сутрешни часове“, коментират екоинспекторите.