Иванчева се жалва от разпределението на делата

f5449603de87c0435a79e97d6a1398d7

Десислава Иванчева и Биляна Петрова внесоха сигнал до Върховния касационен съд и министъра на правосъдието относно системни нарушения при случайното разпределение на дела.

Председателят на ВКС Лозан Панов и министърът на правосъдието Янаки Стоилов са уведомени относно съмненията на бившия кмет на столичния район „Младост” и нейния заместник за нарушения при случайното разпределение на дела от Специализирания наказателен съд.

Става въпрос за периода от 12 юни 2018 г. до 11 декември същата година.

Според Иванчева и Петрова фактите са следните: На 11 юни 2018 г. Общото събрание на съдиите от Спецсъда взема решение съдия Виржиния Петрова да бъде включена с намалена натовареност от 70% в разпределението на наказателни частни дела (НЧ). Вместо това протоколчикът съдия Мариета Неделчева вместо да впише, че колежката ѝ се разтоварва от работа с НЧ дела отбелязва НОХД дела (наказателни от общ характер).

В продължение на 6 месеца от онзи момент нататък съдия Виржиния Петрова е изключвана при разпределението на нови дела, което е в нарушение на реално гласуваното решение на Общото събрание.

Още по-скандално е, твърдят Иванчева и Петрова, че в протоколите ръководителите на Специализирания съд седем пъти са сменяли версията за причините за намалената натовареност на съдия Петрова, но и седемте пъти мотивите им са неверни, пишат още, прилагайки документи към становището си.