Отмениха дългоочаквано Covid ограничение

Софийски районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени ограничения за достъп до съдебните сгради заради Covid-19.

Досега в тях можеха да влизат само страните по делата, свидетелите и вещите лица и то по строго опреден ред.

В деловодствата и помещенията, които са определени от председателите на съдилищата за работа с граждани и адвокати, вече ще могат да влизат повече от двама души, но при спазване на необходимата дистанция.

Разхлабва се режимът за присъствието на журналисти в съдебните зали.