Има нещо гнило във фирмата на Спецов! Културистът в НАП дължи отговори на 4 неудобни въпроса

Румен-Спецов

На новият изпълнителен директор на НАП Румен Спецов в последния момент е продал фирмата си на Данаил Иванов Николов – сламено лице, играещо ролята на „професионален длъжник“ в десетки дружества, който е и рецидивист с 4 присъди и 50 дела за кражби и е изтърпявал наказание лишаване от свобода преди това.

В настоящия коментар ще погледнем финансовия отчет на „ГРАНЕКС ТРЕЙДЪР“ ЕООД за 2014 г., който е и последният публикуван в Търговски регистър и е подписан лично от Румен Спецов, пише „Правна лудост“ на страницата си във Фейсбук.

Преди да преминем към анализа, следва да отбележим, че настоящата съпруга на Спецов влиза в дружеството още на 10.06.2014 г. – година преди него. Тя и Спецов се редуват и в друго дружество, занимаващо се с фитнес. Накратко, свързани с Румен Спецов лица са били в управлението и собствеността на дружеството още от 2014 г.

От данните в отчета за 2014 г. на „Гранекс трейдър“ ЕООД можем да стигнем до извода, че дружеството практически не е развивало търговска дейност през предходната 2013 г. и е започнало и извършвало търговска дейност през 2014 г.

В Отчета за приходите и разходите за 2014 г. дружеството е декларирало 6,875 милиона лева* приходи от продажба на стоки и 6,858 милиона лева* за закупуването им. Приходи от услуги няма. В резултат на това дружеството е излязло на 16 хиляди лева счетоводна печалба.

Да се зачуди човек: Струва ли си за 16 хиляди лева на година да работиш цяла година и да навъртиш 6 7 милиона лева обороти, купувайки и продавайки стоки?

Не знаем какви стоки е купувало и продавало дружеството, но е напълно нормално, ако едно дружество купува и продава стоки, същото да има превозни средства, с които да ги пренася, и персонал, който физически да ги доставя. Необходимо е стоките да се складират в склад, притежаван от дружеството или нает под наем. В данните за 2014 г. са отразени 0 лв. Дълготрайни материални активи (каквито биха били недвижимият имот, камионът, баничарката или др. машини). Обявени са и 0 лв. разходи за персонал (заплати или осигуровки).

Възможно е стоките да са транспортирани чрез външни услуги от други предприятия, които да извършват транспорта. Но отново перото „външни услуги“ в Отчета за приходите и разходите възлиза на 0 лв.

Интересен факт е, че към 31.12.2014 г. предприятие, реализиращо 6-7 милиона оборот, има едва хиляда лева в брой и не притежава пари в банкови сметки.

#ПравнаЛудостПита – Ще обясни ли публично новият изпълнителен директор на НАП г-н Румен Спецов:

1. Какви стоки е купувало и продавало търговското дружество, за което е подписал финансовия отчет за 2014 г?

2. Как дружеството е транспортирало тези стоки? Защо не са налице никакви разходи по транспорта им?

3. Каква е била мотивацията му да участва в търговско дружество, което купува и продава стоки за 6-7 милиона при печалба от едва 16 хиляди лева?

4. Как е възможно предприятие, което няма пари в банкови сметки и притежава едва хиляда лева в брой, да купува и продава стоки за милиони?

Иначе възникват едни съмнения доколко реална икономическа дейност е извършвало дружеството.

Докато на стр. 1, 2 и 3 от отчета се говори за Хиляди лв., на последната стр. това уточнение липсва. Т.е. буквално приходите са 6578 лв., но според стр. 2 постъпленията са 5.652 млн. лв. и са налице оставащи вземания от 1.22 млн. лв.