Уникално! Гимназия получи 2 млн. долара дарение от свой бивш възпитаник! Вижте защо…

левове пари

Профилираната гимназия “Найден Геров” в Лом получи дарение от свой възпитаник на стойност 2 млн. долара, съобщи директирът на училището Теодор Йончев. Д-р Андрей Георгиев е пожелал средствата да бъдат използвани само за стипендии на даровити ученици, които продължават образованието си във висши учебни заведения.

Парите ще стигнат за стипендии на 10 ученика от випуск в продължение на 30 години.

Половин милион долара д-р Андрей Георгиев завещава на общината. С тях ще благоустроим града и така ще издигнем паметник на нашия съгражданин, обяви кметът Пенка Пенкова. Още тази година докторът ще бъде предложен за удостояване със званието почетен гражданин посмъртно.

Д-р Андрей Георгиев е завършил гимназията “Найден Геров” в Лом и Медицинския университет в София. След Втората световна война живее и работи като лекар най-напред във Франция, а след това в САЩ. Умира през 2014 година. Част от средствата си завещава на родния град и училище.