КЕВР с финални предложения за цените на тока! Ще поскъпне ли той и с колко? (ТАБЛИЦА)!

КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува финалните ценови предложения за ток на енергийните дружества.

Става дума за цените на електроенергията за регулаторния период 1.07.2018 – 30.06.2019 г.

КЕВР публикува и Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега действащите цени.

Вижте цялата таблица на сайта на КЕВР.