Международната агенция “Стандард енд Пуърс” потвърди рейтингът си за София! Вижте и резултатите…

Честване на 3 ти март 2018 София (5)

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция “Стандард енд Пуърс”, беше потвърден на “BBB-“, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че е настъпило съществено за рейтинга събитие, а именно продажбата на дела на общината в Общинска банка АД. В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор “Условни задължения”, които от “Високи” стават “Умерени”, пише в документа на агенцията, уточниха от СО.

Рейтингът на София бе повишен през декември м.г. от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива и той е в групата на “инвестиционните рейтинги”, припомниха от общината. Това помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата.

Според предварителните данни за изпълнение на бюджета на София за 2018 г. , приходите в общинската хазна през първите два месеца на годината са с над 5,3 млн.лв. повече, в сравнение със същия период на м.г. Общо 87,2 млн.лв. са постъпленията /данъчни и неданъчни/ през януари и февруари, посочиха от СО.

От имуществени данъци приходите са в размер на 46, 6 млн.лв. В това число от данък сгради са постъпили 14,16 млн.лв., а от данъка върху моторните превозни средства – 16,6 млн. лв. Кампанията за данък МПС тази година започна още на 2 януари, което се отрази на добрата събираемост, отчитат от общината.

При данъка върху възмездното придобиване на имоти има увеличение с близо 4 млн.лв. През януари и февруари по това перо в общинската хазна са влезли над 14,3 млн. лв. Според изявления на брокерски компании, търсенето на имотния пазар в София през тази година е стабилно, което се отразява положително на приходите от данъци при сключване на сделки.

Постъпленията от такса битови отпадъци до момента са над 21 млн.лв., а общо неданъчните приходи за първите два месеца на годината са над 40,6 млн. лв., отбелязват от Столична община.