Хората с увреждания излизат на протест: Сметките на правителството предвиждат отпадането на около 150 до 200 хиляди души от системата на инвалидните пенсии!

Architectural barrier

Национално представителните организации на хората с увреждания се отказаха от диалога с държавата за планираната реформа в ТЕЛК и започват подготовката на протести, които ще се проведат през април.

Сметките на правителството, свързани с реформата, предвиждат отпадането на около 150 до 200 хиляди души от системата на инвалидните пенсии, което ще спестява по 600 милиона лева годишно, разказа пред Дарик Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

Според концепцията за провеждане на реформата освидетелстването на хората с увреждания ще става на две стъпки – медицинска комисия, която ще определя вид и степен на увреждането, и трудова комисия, която ще преценява доколко работоспособен е човекът.

От организациите не приемат възможните варианти за установена работоспособност, представени от управляващите за първи път през миналата седмица.

“Имаш човек със степен увреждане, констатирано с ТЕЛК, но оценен от комисията за работоспособност като работоспособен. И срещу това, извън концепцията, което е изключително некоректно, в парламента демонстрираха, че този човек няма да получава инвалидна пенсия. Втората група хора са с ТЕЛК със степен на увреждане над 50 на стокойто комисията ще го оцени като частично работоспособен на база неясни критерии той ще получава частична пенсия. Тава пак се появи на среща в парламента. И трета група хора с много тежка форма на увреждания ще бъдат класифицирани като неработоспособни и те ще получават пълна пенсия”, каза Долапчиев.

Не е ясно, когато човек мине в друго ниво на работоспособност, ще има ли право на помощ за технически средства, ще има ли право на медицинска и социална рехабилитация, ще има ли право на друг тип подкрепящи политика като храна за хора, които се нуждаят от диета, лекарства и така нататък, коментира председателят на Съюза на слепите.

В протестна нота на хората с увреждания, връчена на министъра, се задават генерални въпроси, на които ведомството по думите на Долапчиев не желае да отговориНе питаме за първи път, това е големият проблем, казва той.