Здравното министерство по повод протеста на лекарите: Електронното здравеопазване ще покрие исканията на джипитата

Намаляването на административната тежест при общопрактикуващите лекари ще стане факт с въвеждането на електронното управление в здравеопазването. Това стана ясно от среща в ресорното министерство, на която присъстваха представители на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ) и членове на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

Според заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков Министерството на здравеопазването работи за стартиране на информационната здравна система. По плановете на МЗ това трябва да стане в хода на настоящата година. Въвеждането на системата ще облекчи бюрокрацията по отношение издаването на рецепти и направления, поддържането на регистри и отчитането, включително и за личните лекари. “Единодушни сме, че трябва да се намали административната тежест чрез свързване на публичните регистри и вътрешен обмен на данни. До края на годината усилията ни в тази посока ще дадат осезаеми за вас резултати”, обясни Пенков.

На срещата стана ясно и че МЗ ще работи и с цел облекчаването на процедурите по отчитането на личните лекари към РЗИ, РЗОК и други институции. По отношение искането да отпадне отчетността чрез касови бележки зам. здравният министър Жени Начева обясни, че това няма как да стане сега, защото на 1 март не могат да се отправят предложения с финансово изражение. На този етап не могло и да се дискутира предложението за промяна на размера на потребителската такса – тези промени изискват актуализация на държавния бюджет.

В Министерството на здравеопазването е създадена работна група, която да анализира възможностите за отпадане на изискването ОПЛ да бъде на разположение 24 часа. Обмисля се вариантът за структуриране на мрежа от изпълнители на неотложна медицинска помощ, на географски принцип, която да обезпечи 24-часовия достъп до първична медицинска помощ, посочи още Пенков.

Припомняме, по-рано днес лични лекари от София се събраха пред сградата на Министерството на здравеопазването. Те протестираха с искания за намаляване на административната тежест на джипитата и други.