Важна новина за всички шофьори! Край на опашките в КАТ – вече прехвърляме новия автомобил за секунди…

КАТ (20)

От вчера стартира системата за обмен на данни между МВР и Нотариалната камара за регистрацията на автомобили при тяхната покупко-продажба. Чрез нея служителите на МВР ще получават информация за всички сделки с превозни средства на територията на страната в реално време.

Въвеждането на информационния портал „Единство“, за свързаност между МВР и нотариусите става след промените в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила в края на миналата година, информира БНТ.

Предложението за новата система е на Нотариалната камара. Тя ще се използва само при сделки с вече регистрирани пътни превозни средства у нас.

“Множество справки извършени за секунда по електронен път. Това е иновативното на практика.  В реално време собствеността е прехвърлена и фактическия състав на регистрацията е извършен. Той отива в КАТ само да си получи свидетелството за регистрация”, заяви председателят на Нотариалната камара Димитър Танев.

Улеснението за гражданите е, че регистрацията на автомобила ще става непосредствено след подписване на договора и те няма да губят време, като отидат в звената на Пътна полиция. Това може да стане, само ако адресните регистрации на страните по сделката са в един и същ регион, не се налага смяна на регистрационния номер, има сключена застраховка “Гражданска отговорност“ и автомобилът е преминал технически преглед.

Предвижда се и възможност при нотариуса да се заявява електронно отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС, а новия собственик да си го получи по пощата. Новата услуга ще може да бъде извършвана единствено от нотариус, който притежава квалифициран електронен подпис.

Нотариусите ще могат да проверяват данни в регистрите само във връзка с конкретна сделка на лицата, които са се явили пред него. Вече проверените данни ще се подават към системата “Единство”.