Само в 7DniSofia.bg

Важно за всички шофьори! Въвеждат нови правила за винетките от днес…

Пътна Полиция Пилицай Регулировчик (1)

Периодът на валидност на годишната винетка, която ще може да се купи от 1 януари 2018 г., ще важи от дата до дата. Независимо от категорията и държавата на регистрация, стикерът ще важи 12 месеца от датата на купуване. Цената ѝ се запазва на 97 лв., колкото е сега.

Тази промяна в Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата и Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), бе приета днес от Министерски съвет.

Досега АПИ издаваше годишни винетки, които важаха от януари до януари, независимо през кой месец я купиш. Дълго време пътната агенция не желаеше да поправи тази несправедливост, без да дава достатъчно основателно обяснение на своето нежелание, информира BulNews.bg

От първия ден на следващата година се въвежда и нова тримесечна винетка за пътни превозни средства под 3.5 т, която също ще важи от датата на издаването й. Нейната цена е 54 лв., или 28 евро. При определянето ѝ е спазен принципът на пропорционалност, т. е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена, се казва в мотивите към решението.