Българите не плачат, печелят, а жените трябва да готвят! Първи сме в Европа по полови стереотипи

malchi_i_slushai

Българите са рекордьори в областта на половите стереотипи (14.4%) в Европейския съюз.
Това показва от юни 2017 г. за равенството между половете. След нас по този показател се нареждат унгарците (11.3%) и литовците (10.9%). Склонността към полови стереотипи е най-ниска в Швеция (3%), Дания (4.4%) и Холандия (4.6%). Колкото по-на изток отиваме, толкова повече се покачва индексът за полови стереотипи, сочи проучването.

Начело на класацията в ЕС сме и по други два въпроса. Според 81% най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството срещу 17% на обратното мнение. На другия полюс е Швеция със съответно 11% и 87%.Най-важната роля на мъжа е да печели пари според 81% от запитаните. По този показател отново сме начело в класацията. С “не” на същия въпрос са отговорили 17% от запитаните.

За 62% от българите е приемливо мъжете да плачат, което е най-ниският процент в ЕС. На противоположното мнение са 32%. Отново на срещуположния полюс е Швеция, където за 99% от анкетираните е приемливо мъжете да плачат, а за едва 1% – не е.,